OpravZk()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

OpravZk()

viz také

OpravZk(cSkolni_rok,cPololeti,cExpr,cDruh,cOddelovac,cRocniky)

parametry:

cSkolni_rok - školní rok. Není-li uveden, předpokládá se průběh studia.

cPololetí - pololetí. Není-li uveden, předpokládá se průběh studia, resp. celý školní rok.

cExpr - výraz z položek tabulky opravných zkoušek. Není-li parametr uveden, předpokládá se výstup:
DTOC(datum)+" ("+lower(obdobi)+". "+skolni_rok+") "+OpravZkChar(druh,"D")+" "+znamNew+iif(empty(znamold),"    ","("+znamold+") ")+OpravZkChar(kod_pred)+iif(empty(trim(poznamka)),""," ("+trim(poznamka)+")")
Struktura tabulky opravných zkoušek:
DATUM D,DRUH C(3),POZNAMKA M, SKOLNI_ROK C(7), OBDOBI C(1),ZNAMOLD,ZNAMNEW,KOD_PRED

cDruh - druh :

1OZ - první opravná zkouška (obd. druhá, třetí)

1KZ - první komisionální zkoušení (obd. druhé, třetí)

VZ - vyrovnávací zkouška
NT - zkouška v náhradním termínu

J - jiná

cOddelovac - oddělovací znak jednotlivých zkoušek

cRocniky - ročník(y), za které má funkce vrátit opravné zkoušky. V tomto případě neuvádět cSkolniRok a nPololeti. Parametr může nabývat hodnot např. [5],[6-9],[1-4].

popis:

Funkce vrací v řetězci opravné zkoušky aktuálního žáka. Není-li uveden školní rok, vrací opravné zkoušky za celou docházku.

Jestliže je parametr cDruh prázdný, bere všechny druhy opravných zkoušek.

příklad:

OpravZk([2010/11],1,[ DTOC(datum)+" "+obdobi+". "+skolni_rok+" "+OpravZkChar(druh,"D")+" "+OpravZkChar(kod_pred)],[1OZ,2OZ],[*]) vrací 1., 2. opravnou zkoušku v 1. pol. roku 2010/11

Viz také:

OpravZkChar()