MnozinaTrid()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

MnozinaTrid()

MnozinaTrid(cNazevSk,cKod)

parametry:

cNazevSk - název množiny tříd

cKod - kód třídy

popis:

Je-li parametr cNazevSk uveden, vrací funkce, zda je třída s kódem cKod v dané množině tříd.

Není-li parametr cNazevSk udán, vrací funkce všechny množiny, v nichž je daná třída.

příklad:

MnozinaTrid([víceleté],tridy.kod_trid) vrací, zda je žák (jeho třída) v množině víceleté gymnázium

MnozinaTrid([],tridy.kod_trid) vrací všechny množiny tříd, v nichž žák (třída)