MnozinaUcitelu()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

MnozinaUcitelu()

MnozinaUcitelu(cNazevSk,cKod)

parametry:

cNazevSk - název množiny učitelů

cKod - kód učitele

popis:

Je-li parametr cNazevSk uveden, vrací funkce, zda je učitel s kódem cKod v dané množině učitelů.

Není-li parametr cNazevSk udán, vrací funkce všechny množiny, v nichž je daný učitel.

příklad:

MnozinaUcitelu([externí],ucitele.intern_kod) vrací, zda učitel patří do množiny “externí”

MnozinaUcitelu([],ucitele.intern_kod) vrací všechny množiny učitelů, v nichž je učitel