MnozinaPredmetu()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

MnozinaPredmetu()

MnozinaPredmetu(cNazevSk,cKod)

parametry:

cNazevSk - název množiny předmětů

cKod - kód předmětu

popis:

Je-li parametr cNazevSk uveden, vrací funkce, zda je předmět s kódem cKod v dané množině předmětů.

Není-li parametr cNazevSk udán, vrací funkce všechny množiny, v nichž je daný předmět.

příklad:

MnozinaPredmetu([hlavní],uvazky.kod_pred) vrací, zda úvazková hodina patří do množiny hlavních předmětů

MnozinaPredmetu([],uvazky.kod_pred) vrací všechny množiny předmětů, v nichž je úvazková hodina