HistZaka()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

HistZaka()

viz také

HistZaka(cExpr,cDruh,cRocniky,cSkolniRok)

parametry:

cExpr - obsahuje znakový výraz platný pro tabulku HistZaku.dbf. Položky této tabulky jsou DATUM (D), DRUH (C(3)),TXT_PLNY (Memo),TRIDA1 (C(4)),TRIDA2 (C(4)). Platným výrazem může být i DruhHistZaka(druh,.T.).

cDruh - filtr pouze na určitý druh pohybu žáka.

cRocniky - ročník(y), za které má funkce vrátit historii pohybu. V tomto případě neuvádět cSkolniRok. Parametr může nabývat hodnot např. [5],[6-9],[1-4].

cSkolniRok - školní rok, za který má funkce vrátit historii pohybu. V tomto případě neuvádět cRocniky.

 

popis:

Funkce umístí historii pohybu žáka do řetězce.

Jestliže je prázdné cDruh, bere všechny druhy pohybu. Parametr cDruh může rovněž být "!" - negace, *, - nebo  +.

Možné hodnoty cDruh jsou:

-JŠ odchod ze školy-přestup na jinou školu

-Sp odchod ze školy-přestup do školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

-G  odchod ze školy-přestup do SŠ před ukončením školní docházky (víceleté gymnázium)

-UD odchod ze školy-ukončil školní docházku v nižším ročníku

-DO odchod ze školy-dodatečný odklad

-5  odchod ze školy-nepostoupení do vyššího ročníku

-ZS odchod ze školy-zanechání studia

-Vy odchod ze školy-vyloučení ze studia

-JD  odchod - jiný důvod

-PS  přerušení studia

---  žák zemřel

 

+JŠ  přechod z jiné školy

+VR přijetí do vyššího ročníku

+PS  nástup po přerušení studia

*TN změna třídy (v rámci ročníku)

*TO změna třídy (opakování ročníku)

*TV změna třídy (vyšší roč.-nadaný žák)

*TZ změna třídy (nižší roč.-zdravotní postižení)

*TJ změna třídy (změna ročníku, jiný důvod)

Příklad:

HistZaka() - vrací v řetězci všechny pohyby žáka ve tvaru  left(druh,1), datum, trida1 (trida2), DruhHistZaka, txt_plny

HistZaka(.T.) - vrací v řetězci všechny pohyby žáka ve zkráceném tvaru  datum, DruhHistZaka, txt_plny

HistZaka([dtoc(datum)+txt_plny],[-]) - vrací v řetězci všechny pohyby žáka (odchody) ve tvaru datum, txt_plny

HistZaka([datum,txt_plny],[-PS]) - vrací v řetězci všechna přerušení studia žáka ve tvaru datum, txt_plny.

Viz také:

DruhHistZaka()

Historie()

HistoriePodrob()

Historie tříd()

PohybVeTride()

PohybZaka()

StavVeTride()

ZakVeTride()