Historie tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Historie tříd

viz také

V každém školním roce musí být zaevidovány všechny třídy, které právě tento rok existovaly. A to minimálně pro školní roky, v nichž byl systém BAKALÁŘI využíván.

Údaje z historie tříd jsou využívány zejména v modulu Evidence žáků - v tisku vysvědčení, při vyplňování údajů v záložce Historie v kartě žáka.

Nástupcem třídy je míněna třída, v níž pokračovala většina žáků v následujícím školním roce (v případě sloučení tříd nemusí být vyplněna). Nástupce lze editovat logicky pouze u tříd, u nichž je studijní délka větší než postupný ročník.

Číselník třídních učitelů a předsedů zkušebních komisí je generován při vstupu do tohoto dialogu. Lze jej editovat standardním způsobem (stisk Ctrl+O s kurzorem nastaveným v příslušném poli). Jedná se však o editaci dočasnou, neuloží se záznamy, které nejsou použity v žádném záznamu tabulky historie tříd. Chceme-li dva záznamy z číselníku sloučit (např. Mgr. Josef Novák a Mgr Josef Novák), upravíme oba záznamy identicky a pak teprve jeden z nich zrušíme (jedině tak se provede oprava v tabulce historie tříd).

Viz také:

Historie()

PohybVeTride()

StavVeTride()

Třídy