Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, učební plány a úvazky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, učební plány a úvazky

Společné prostředí je základním modulem systému Bakaláři. Slouží pro správu společných dat modulů systému Bakaláři. Zejména se jedná o číselník tříd, vyučovaných předmětů, budov školy, místností ve škole, skupin (dělení tříd na výuku), cyklů v rozvrhu.

 

Dále se zde vytvářejí učební plány a rovněž úvazky učitelů, které jsou pak podkladem:

pro tvorbu rozvrhu hodin v modulu ROZVRH

pro klasifikaci v modulu EVIDENCE.

Úvod

Charakteristika programu

Základní pojmy

Nastavení školního roku

Strategie tvorby úvazků

Popis programu