Jak naplnit úvazky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Jak naplnit úvazky

viz také

Pro úvodní seznámení s programem doporučujeme videoučebnici Společné prostředí - úvazky (cca 30 min ozvučených videosekvencí na CD).

Před zápisem úvazků je třeba správně nastavit školní rok.

Při plnění dat postupujeme následujícím způsobem.

Naplnění základních údajů

Nejprve je třeba naplnit základní údaje. Dokud nejsou zadány předměty, třídy a skupiny, na které se třída dělí, učitelé apod., nelze definovat učební plány tříd a úvazky učitelů.

Budovy a učebny mají význam až při tvorbě rozvrhu, přesto je vhodné, definovat je hned na začátku, stejně jako uspořádané množiny místností, které přiřadíme předmětům jako vhodné či nepřípustné, a kmenové učebny tříd a učitelů.

Zadávání žáků (pro nevlastníky Evidence) není povinné. Programu budou ovšem chybět informace pro automatické určení vzájemné disjunktnosti skupin.

Vlastníkům Evidence doporučujeme přesné definování všech skupin (pro dělení na jazyky a podobně), včetně mezitřídních (pro volitelné a nepovinné předměty). Je to práce, která se časem vrátí.

Naplnění úvazků

Učební plány a úvazky můžeme zapisovat v režimu, který pracuje s úvazky ve formě lístečků.

Některé úvazky (zejména volitelných a nepovinných předmětů) lze vedle toho definovat vazbou skupiny na předmět a zadáním vyučujícího a hodinové dotace.

Okno úvazků třídy x předměty je tabulka s předměty v záhlaví sloupců (výběr lze upřesnit) a třídami na řádcích. V tabulce vidíme velmi přehledně zadané úvazky a můžeme je editovat.

okně úvazků učitelů jsou údaje o vyučovacích hodinách seřazeny podle vyučujících, kterým byly přiděleny. I zde je lze editovat. Navíc je možné pomocí filtrů zobrazit vybrané úvazky (např. pouze hodiny výpočetní techniky).

okně úvazků předmětů jsou údaje řazeny podle předmětu. Pomocí filtru a řazení lze zobrazit vybrané úvazky (např. pouze maturitní ročník). I zde je lze úvazky editovat.

okně úvazků tříd jsou údaje řazeny podle třídy. Také zde můžeme použít libovolný filtr a editovat.

Úpravou úvazků podle učebního plánu rozumíme rozsáhlejší zásah do úvazků, můžeme ji využít například na začátku nového školního roku. V 32-bitové verzi probíhá úprava databáze úvazků podle učebního plánu v rámci jedné třídy.

Zápis úvazků v okně třídy x předměty

V nabídce Datové soubory vybereme Práce v okně úvazků, okno třídy x předměty (před tím můžeme v nabídce Parametry tvorby úvazků na záložce úvazky třídy x předměty provést Výběr předmětů do okna.

Na monitoru se zobrazí tabulka tříd a předmětů. Vzhled tabulky můžeme přizpůsobit našim požadavkům, např. šířku sloupců tažením hranice (v záhlaví) pomocí myši, nebo nastavením parametrů na ovládacím panelu okna úvazků.

Představme si nyní, že chceme třídě 1.A zapsat 5 hodin matematiky a přidělit je učiteli XY. Na odpovídajícím poli tabulky (třída, předmět) klikneme dvakrát myší (použít lze také  klávesu Enter, F4 nebo tlačítko editace na ovládacím panelu).

V dialogovém okně Změny a definice nových úvazků klikneme na učitel a z nabídky vybereme požadovaného učitele, dále zadáme počet hodin týdenní dotace. Podobně můžeme editovat další údaje. Nakonec, kliknutím na Ulož jako nový, požadovaný úvazek vytvoříme a zároveň zapíšeme do tabulky.

Někomu bude přehledný způsob zápisu úvazků v tabulce vyhovovat a zadá  tak postupně všechny hodiny úvazků. Může to být vhodné v případě, kdy jsou úvazky předem připraveny. Pro přehledné zadávání je dobré zvolit nějaký systém. Osvědčuje se např. postupné zadávání po předmětech. U téhož předmětu bývá totiž podobná dotace hodin, podobné dělení na skupiny i stejní učitelé. Měníme tak většinou pouze třídu a ukládáme jako nové úvazky nejlépe v režimu, kdy se po uložení nevracíme do okna úvazků.

Jsou-li úvazky rozepsány na jednotlivé vyučující, lze je zadávat v okně učitelů.

Na začátku nového rozvrhového období doporučujeme ale raději vyjít z učebních plánů studijních oborů a provést úpravy databáze úvazků podle těchto plánů.

Viz také:

strategie tvorby úvazků
učební plány a úvazky

dotace hodin

konvence značení
práce v okně úvazků - třídy

práce v okně úvazků - učitelé