Nastavení školního roku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Nastavení školního roku

Systém podporuje práci v průběhu let. Pracuje s klasifikačními daty žáků během celé školní docházky. Pro správné chování programu stačí v Parametrech systému nastavit aktuální školní rok a pololetí. Počítač nás vždy včas upozorní na chybné nastavení oproti systémovému datu.

Výjimečná je situace, kdy připravujeme úvazky a rozvrh pro příští školní rok ještě před uzavřením klasifikace za druhé pololetí. Na toto období pamatují Bakaláři možností nastavit nový školní rok jen pro úvazky (pro Evidenci zůstane stávající pololetí). Učiníme tak ve Společném prostředí v nabídce Správce, Nový školní rok..., Založit úvazky na nový školní rok a volbou roku pro úvazky v nabídce Datové soubory, Parametry tvorby úvazků.

Založíme-li úvazky pro příští školní rok, vytvoří se nový adresář s kopií letošních vyučovacích skupin a úvazků, ve kterých se však na třídy díváme z pohledu příštího školního roku. Letošní 1.A je zobrazována jako 2.A, neboť úvazky připravujeme pro následující školní rok. Třídy a skupiny tvořené žáky letošního závěrečného ročníku budou z úvazků odstraněny, chybět budou třídy prvního ročníku a také úvazky ve zbývajících třídách bude třeba upravit. Nastanou změny v některých předmětech a jejich hodinové dotaci, ve vyučujících apod. Základ dat úvazků ovšem zůstane zachován a může být využit při úpravě podle učebního plánu oboru.

Pro zápis nových úvazků jsou velmi užitečné kontrolní utility a úprava úvazků dle učebního plánu.

Součástí přípravy podkladů pro tvorbou rozvrhu je také aktualizace učeben (změny budou zejména v kmenových učebnách). Třídní učitele změníme po uzavření pololetí, případně po přechodu celého systému na nový školní rok.

Proceduru Nový školní rok před uzavřením druhého pololetí spustit nelze (vhodné je tak učinit až po konání většiny opravných zkoušek, nejpozději 31. 8.). Chybné by bylo i přenesení dat jinam, provedení přechodu na nový rok a příprava úvazků mimo datovou strukturu, do které se budou zapisovat známky na konci roku. Po takovémto rozdvojení by už data nešlo sloučit.

Připravujeme-li úvazky po uzavření klasifikace loňského školního roku, můžeme samozřejmě udělat rovnou přechod celého systému na nový školní rok.

Většinou jsme ale nuceni použít výše popsaný způsob. Nemusíme však mít žádné obavy. V systému Bakaláři je to standardní postup a po provedení procedury Nový školní rok - povýšení ročníku se vše vrátí do “normálního” stavu.