Rozvrh hodin

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Rozvrh hodin

viz také

Způsob práce v programu Rozvrh spočívá v manipulaci s lístečky, které se vytvoří automaticky, na základě údajů zadaných ve Společném prostředí. V Rozvrhu nemůže být nasazena hodina, která by nebyla definována ve Společném prostředí.

Zadáme-li například, že ve třídě 8.A bude mít vyučující Novák tři hodiny tělesné výchovy se skupinou chlapců v sudém i lichém týdnu, vzniknou tři lístečky s touto informací. Budou připraveny pro nasazení v rozvrhu třídy 8.A i v rozvrhu učitele Nováka. Lístečky pak lze nasazovat do rozvrhu, vyměňovat s jinými, přesouvat na jiné místo atd..

Také spojování skupin definujeme ve Společném prostředí (například tělesná výchova chlapců ze tříd 6.A a 6.B). Nasadíme-li potom takový lístek v jedné ze tříd, umístí se stejnou hodinu i ve druhé. (V programu Rozvrh se dají spojovat lístky pouze pro společné nasazování, například anglický jazyk proti německému.)

Zadání úvazků ve Společném prostředí je pro Rozvrh nezbytné. Současně bychom zde měli definovat učebny a jejich souvislost s výukou vyučovacích předmětů.

Pro pohodlné přidělování učeben jednotlivým hodinám doporučujeme definovat množiny místností. Předmětům pak lze přiřadit množinu vhodných a naopak nepřípustných místností. Program Rozvrh je potom schopen pohlídat, aby nemohla být nasazena hodina, pro kterou by nebyla vyhovující místnost (všechny volné by byly pro předmět nepřípustné). Při umisťování hodiny odpovídajícího předmětu se místnosti nabídnou v pořadí podle vhodnosti. Výběr z nabídky se tím značně urychlí. Mnohdy totiž stačí ponechat tu místnost, kterou vybral program na prvním místě.

Ze stejného důvodu je vhodné zadat třídě kmenovou učebnu v nabídce - Datové soubory - Třídy, případně kmenovou učebnu učitele v nabídce - Datové soubory - Učitelé, záložka Školní údaje. Rozvrh může při umisťování dále využít informace o počtu míst v učebně a žáků ve skupině, o čase potřebném pro přechod mezi budovami apod.

Viz také:

budovy

cykly v rozvrhu

doplnění disj.skupin a počtů

místnosti

parametry systému BAKALÁŘI

parametry tvorby úvazků

předměty

skupiny

žáci - pro nevlast. Evidence

třídy

uspořádané množiny místností

učitelé