Místnosti

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Místnosti

viz také

Místnosti se zadávají pro potřeby programu Rozvrh. Pro každou hodinu rozvrhu lze předem definovat množinu vhodných a naopak nevyhovujících učeben. Po nasazení do rozvrhu se hodině přidělí místnost, ve které bude výuka probíhat.

Záznam v číselníku místností má atributy

Název místnosti:  zadává se například pro odborné učebny.

Zkratka

Zadáváme zkratku, která bude používána pro většinu výpisů (hlavně v rozvrhu).

Budova

Vybíráme z číselníku budov. Časová vzdálenost učeben je určena příslušností k budově.

Typ

Vybíráme z číselníku (kmenová, odborná, tělocvičny, hřiště, dílny, laboratoře, jiné).

Počet žáků

Zadáváme počet míst v učebně. Při nasazení hodiny do rozvrhu se tento počet porovnává s počtem žáků ve skupině. Počet žáků a míst v učebně se kontroluje také v Suplování.

Zrušení místnosti

Současně se zrušením bude místnost vymazána ze všech uspořádaných množin místností.

Viz také:

budovy

rozvrh hodin

skupiny

třídy

uspořádané množiny místností