Uspořádané množiny místností

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Uspořádané množiny místností

viz také

Uspořádané množiny místnosti se definují pro potřeby modulu Rozvrh. V úvazcích lze každému vyučovacímu předmětu, a dokonce každé vyučovací hodině, přidělit množinu vhodných učeben (včetně pořadí vhodnosti) a množinu nevyhovujících učeben. Obě množiny pomohou v okamžiku nasazení hodiny do rozvrhu zvolit (případně i automaticky) její nejvhodnější umístění.

Výběr místností
Po stisku pravého tlačítka myši ve sloupci místnosti nebo Ctrl+M se zobrazí všechny učebny, z nichž vybíráme pomocí Enter nebo myší. U výběru záleží na pořadí, to je ovšem možno dodatečně změnit. Výběr místností do uspořádané množiny ukončíme klávesou End.

Seřadit

Pořadí místností v množině změníme stiskem tlačítka ve sloupci seřadit. Vhodné místnosti se pak z množiny vybírají postupně podle tohoto pořadí

Viz také:

budovy

místnosti

předměty