Předměty

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Předměty

viz také

Záznam v číselníku předmětů má atributy

Zkratka

Používá se pro většinu výpisů (například pro tisky rozvrhů).

Typ

Využívá se zejména při tisku vysvědčení, pro stanovení celkového prospěchu žáka v modulu Evidence, pro definici učebních plánů, filtrování apod.

Vyřazený předmět

Předmět bude skryt při zápisu úvazků i zápisu známek. Předmět se již na škole nevyučuje, nelze jej však zatím zrušit, protože jej někteří žáci mají zapsán v minulých ročnících. Viz také Evidence - Nadstavbové - vlastní programy - Odstranění duplicity předmětu.

Název předmětu:  zadání úplného názvu předmětu a dalších variant názvu (například pro tisk vysvědčení).

Vhodné místnosti

Volba místnosti nebo uspořádané množiny místností vhodných pro vyučovací předmět (například jazykové učebny pro cizí jazyk).

Nepřípustné místnosti

Výběr množiny z hlediska předmětu nevyhovujících učeben (například normální třídy pro tělesnou výchovu). V Rozvrhu se při nasazování lístků může kontrolovat, zda je volná některá z přípustných místností.
Uspořádané množiny místností je třeba předem definovat. Množiny vhodných a  nepřípustných místností většinou závisí na vyučovacím předmětu. Proto se přidělují předmětu. Pro konkrétní vyučovací hodinu (třída, skupina, předmět, vyučující) se mění pouze v případě potřeby. (Například pro technické práce jsou obecně vhodné dílny, vyučuje-li se ovšem elektřina, může být vhodnější pracovna fyziky.)

Popis dalších ovládacích prvků dialogu

Standardní pořadí pro nabídky

Pořadí předmětů pro další práci s nimi. Většinou se používá ustálené pořadí, v němž jsou předměty uváděny na vysvědčení či v katalogu.

Pořadí pro aktualizaci u žáků

Vyučovací předměty by měly být v takovém pořadí, jak je požadováno při tisku katalogových listů a vysvědčení. Dle zde nastaveného pořadí jsou předměty zapisovány žákům při aktualizaci předmětů. Není-li požadavek na řazení předmětů u žáků jednotný pro celou školu, lze odlišné pořadí definovat u tříd či dokonce u jednotlivých žáků - aktualizace předmětů u jednotlivých tříd. Alternativně lze pořadí předmětů definovat pro obory v učebních plánech oboru.

Definice typu předmětu

Editace číselníku používaných typů předmětů. Nedoporučujeme odstranit či přejmenovat standardní typy povinné, jazyky, volitelné,... .

Definice množin předmětů

Vytváříme množiny, které slouží pro použití v dalších modulech. Zadáváme zkratku, název, které předměty množinu tvoří a pro které moduly je určena. Lze např. vytvořit množinu est.vých. obsahující Hv a Vv pro přesnou definici plánu učebního oboru, v němž si žáci volí jeden z těchto předmětů. Dalším příkladem mohou být skupiny předmětů humanitní, přírodovědné, výchovy atd. pro přehledy v Grafickém zpracování klasifikace.

Viz také:

označení alter.názvů předmětů

typy předmětů

uspořádané množiny místností