Učební plán studijního oboru - zaměření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Učební plán studijního oboru - zaměření

V učebním plánu studijního oboru – zaměření zadáváme dotaci hodin vyučovacích předmětů (resp. skupin předmětů, např. cizí jazyk) ve všech ročnících studia. Počty hodin jsou uvedeny z pohledu jednoho žáka, způsob dělení výuky na skupiny není blíže specifikován. V učebních plánech, které slučují více různých studijních oborů – zaměření, jsou vedle společného základu uvedeny zvlášť dotace předmětů, v nichž se jednotlivá zaměření liší.

Úvodem je třeba upozornit, že při zadávání učebních plánů studijních oborů  - zaměření nepracujeme s databází úvazků. Vytváříme pouze strukturu údajů potřebných pro kontroly a úpravydatabáze úvazků.

K učebnímu plánu studijního oboru – zaměření přiřazujeme třídy, které se podle něj vyučují. To nám umožní provádět kontrolu úvazků zapsaných daným třídám, případně upravovat databázi úvazků třídy podle učebního plánu studijního oboru – zaměření (počty hodin, doplnění či vypuštění předmětů apod.).

Úpravy využijeme zejména při přechodu do nového školního roku pro opravu dotace hodin předmětů a pro založení úvazků v nových třídách.

Dojde-li ke změně učebního plánu, založíme nový plán, vložíme do něj kopii původního a přiřadíme třídy, které se podle nového plánu budou vyučovat. Ostatní, kterých se změny netýkají, ponecháme přiřazeny k původnímu učebnímu plánu studijního oboru – zaměření.

Před vlastním zadáváním úvazků pro nový školní rok je vhodné učební plány oborů - zaměření zkontrolovat a případně upravit.

Dále viz založení nového učebního plánu a změny v učebním plánu.