Kontrola nesrovnalostí úvazků proti učebnímu plánu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Kontrola nesrovnalostí úvazků proti učebnímu plánu

Kontrola porovnává úvazky zadané třídě proti učebnímu plánu studijního oboru - zaměření (podle něhož se třída učí).

Kontrola si nevšímá přidělení hodin vyučujícím a spojení skupin z více tříd. Soustřeďuje se pouze na správnou hodinovou dotaci vyučovacích předmětů.

Tlačítkem Kontrola otevřeme okno, v němž se vypisují nesrovnalosti. Může se jednat o chybějící předmět, odlišný plánovaný a skutečný počet hodin, nebo předmět navíc. Nesrovnalost může také spočívat ve špatném dělení výuky na skupiny. Buď nejsou definovány konkrétní skupiny, nebo zadané skupiny nepokrývají správně celou třídu (nejsou disjunktní nebo neobsahují všechny žáky třídy). Tuto kontrolu lze vypnout, není-li správně definována vzájemná disjunktnost a doplňky skupin.

Podrobnější vysvětlení nesrovnalosti získáme po zastavení kurzoru myši na odpovídajícím řádku.