Doplnění počtů, disjunktnosti a doplňků skupin

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Doplnění počtů, disjunktnosti a doplňků skupin

viz také

Pro sestavování rozvrhu je velmi důležité, zda má dvojice skupin společný průnik. Pokud existuje žák patřící do obou skupin, jsou nedisjunktní a nelze je nasadit tutéž hodinu (v tomtéž týdenním cyklu). Pro kontrolu správného zadání úvazků ve třídě je ještě důležité, které disjunktní skupiny pokrývají celou třídu (tzv. doplňkové).

Jsou-li všechny skupiny správně definovány výčtem žáků resp. filtrem, můžeme vzájemnou disjunktnost a doplňky skupin nechat vyhodnotit automaticky. Současně se také určí počty žáků ve skupinách. Ty se mohou při nasazení hodiny do rozvrhu porovnat s počtem míst v učebně.

Doplňky skupin se vyhodnotí správně i tehdy, pokud je ručně definována disjunktnost a počty žáků, přestože skupiny nejsou definovány výčtem žáků.

Vedle automatického stanovení disjunktnosti skupin existuje i možnost ručního zadání. To použijeme pro kontrolu, případně pro úpravy, pokud nejsou skupiny definovány stoprocentně správně, nebo pokud používáme pouze skupiny bez výčtu žáků. Pracujeme-li však i s modulem Evidence, je vhodné zadat skupiny “jmenovitě”. Vynaložené úsilí se vrátí při aktualizaci předmětů pro žáky, před zadáváním známek v pololetích.

Po volbě ruční můžeme postupně opravovat počty žáků ve třídách a ve skupinách.

Z další nabídky lze vybrat libovolnou třídu a v ní zkontrolovat či upravit vzájemnou disjunktnost skupin. Pro nedisjunktnost mezitřídních skupin stačí jeden společný žák v kterékoliv třídě. Úpravy provádíme změnami N,D v tabulce. Nemají-li skupiny společného žáka, zapíšeme do odpovídajících kolonek tabulky D, jinak N. Tabulka je symetrická podle hlavní diagonály.

Viz také:

rozvrh hodin

skupiny

třídy

ukončení programu Společné prostředí