Sestavy s úvazky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Sestavy s úvazky

viz také

V nabídce Sestavy lze realizovat nejrůznější výstupy na tiskárnu, obrazovku či do textového souboru. Je zde řada předdefinovaných sestav. Při definici vlastních sestav či úpravách již existujících doporučujeme využívat nabídku Soubor při tvorbě sestavy, inspiraci nacházíme v sestavách existujících.

Jelikož tvorba speciálních sestav není zcela triviální, lze v případě potřeby požádat o vyhotovení sestavy na zakázku.

Sestavy předmětů

Aktuální tabulka je číselník předmětů. Předdefinovány jsou dvě sestavy:

seznam předmětů dle typů

abecední seznam předmětů

Sestavy učitelů

Úvazky učitelů

Aktuální tabulka je soubor úvazků, v relaci je soubor učitelů a další soubory. Před vstupem do tvorby sestav jsou vygenerovány jmenovitě memo položky CLENOVE1 a CLENOVE2 v souboru úvazků (pouze u úvazků definovaných na skupinu). První obsahuje žáky za sebou v řádku, druhá pod sebou ve více řádcích. Při výstupu z tvorby sestav jsou položky anulovány.

Je zde kontrolní sestava na zjištění dosud nepřidělených úvazků (zapsané úvazky, u nichž není vyplněn učitel). Další sestavy vypisují v různé formě úvazky po učitelích. Vhodné je využívat výstup pouze vybraných vět či aktuální věty.

Aprobace učitelů

Je vygenerován pomocný soubor, který obsahuje základní údaje učitelů. V položkách APROBACE1 a APROBACE2 jsou uloženy zapsané aprobace učitelů - za sebou v řádku resp. pod sebou v řádcích.

Předměty - aprobovaní učitelé

Aktuální tabulka je číselník předmětů, na něj  je v relaci napojen pomocný soubor.

Sestavy místností

Seznamy dle abecedy, dle budov, dle velikosti - počtu žáků.

Sestavy skupin

Skupiny ve třídách

Po výběru tříd je vygenerován pomocný soubor, v položkách CLENOVE1 a CLENOVE2 jsou jmenovitě žáci. První obsahuje žáky za sebou v řádku, druhá pod sebou ve více řádcích. Lze generovat sestavy s obsazením skupin, kontrolní sestavy disjunktnosti skupin, sestavy mezitřídních skupin atd.

Skupiny učitelů

Jmenovité seznamy skupin, v nichž učí vybraní učitelé.

Skupiny v předmětech

Jmenovité seznamy skupin např. ve volitelných či nepovinných předmětech, jazycích.

Učební plány

Pro vybranou třídu je vygenerován pomocný soubor, v němž jsou informace o všech předmětech, které má dle úvazků zapsány každý žák. Tyto sestavy jsou alternativou k archům s předměty realizovanými v modulu Evidence. Zde však lze do sestav připojit i počty hodin, učitele atd.

Sestavy obecné

Prostředí tvorby sestav je shodné jako u sestav učitelů - úvazky učitelů. Rozdělení nabídky na tyto dvě části je pouze z důvodu přehlednosti, kde jsou které sestavy uloženy. Je zde připraveno několik sestav, předpokládáme, že na základě námětů - požadavků uživatelů doplníme sestavy další.

Viz také:

sestavy (reports)

sestavy (reports) - modifikace