Definice úvazků učitelů na jednoho žáka

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Definice úvazků učitelů na jednoho žáka

viz také

Na uměleckých školách a jim podobných mají úvazky svá specifika. Tomu odpovídají i požadavky na jejich tvorbu. Neexistují v podstatě pevné podskupiny tříd. Učitel má v hodině jednoho či více žáků. Bylo by velmi pracné definovat nejprve všechny množiny žáků a posléze úvazky na skupiny. Proto program dovoluje definovat úvazky s výběrem žáků, nikoli s výběrem skupin.

U nového úvazku vybereme nejprve žáky, určíme, zda se jedná o skupinovou výuku či individuální výuku - ulož jako spojenou hodinu. Ve druhém případě můžeme při uložení úvazku upravit pro každého žáka jiný počet hodin. Úvazky lze spojovat či rozpojovat rovněž v okně tvorby. Skupinové úvazky lze dodatečně měnit - např. obsazení žáků. Zadáme-li však výběrem více žáků několik individuálních úvazků najednou, jedná se o plně samostatné úvazky, stiskem F4 lze pozměnit vždy pouze jeden úvazek.

Viz také:

dotace hodin

konvence značenícykly v rozvrhu

práce v okně úvazků - učitelé

předměty

uspořádané množiny místností

učitelé