Konvence značení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Konvence značení

pojem perioda

Období, v němž se vystřídají všechny cykly, např. při sudém a lichém týdnu je to 14 dní, při šesti cyklech 6 týdnů.

značení dotace hodin

Hodina v každém týdnu - značení počet hodin např. 5

Hodiny ve vybraných cyklech - značení počet hodin cyklus  počet hodin cyklus  atd.
např. 5A 5C (5 hodin v týdnu A, 5 v týdnu C) nebo 2S (2 hodiny v sudém týdnu)

Volné (pohyblivé) hodiny ve vybraných cyklech - značení počet hodin cykly.
např. 5AB (5 hodin v cyklech A,B - v rozvrhu lze nasadit např. 2 hodiny do A a 3 hodiny do B)