Týdenní cykly v rozvrhu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Týdenní cykly v rozvrhu

viz také

Týdenní cykly zadáváme pro potřeby programu Rozvrh. U každé vyučovací hodiny  se udává, ve kterých týdenních cyklech bude vyučována. Může jít například o sudý a lichý týden. Některé hodiny se učí vždy, jiné pouze v jednom z uvedených týdnů. Týdenní cykly se pravidelně opakují.

U úvazků lze definovat dotaci hodin s vazbou na cyklus trojím způsobem:

hodina(y) jsou vyučovány v každém týdnu nezávisle na cyklu

hodina(y) jsou vyučovány pouze v některých cyklech, avšak jsou-li ve více různých cyklech, budou v rozvrhu nasazeny v tentýž den a tutéž hodinu.

hodina(y) jsou volné (pohyblivé) ve vybraných cyklech. V rozvrhu mohou být nasazeny v každém cyklu v jiný den a hodinu. V úvazku určujeme počet hodin (dotaci) v součtu během vybraných cyklů. Teprve v rozvrhu dle okolností rozhodneme, do jakého cyklu kolik hodin nasadíme.

Chceme-li pak například v okně úvazků pracovat se sudým týdnem, zrušíme v  parametrech tvorby úvazků zatržení u lichého a nastavíme volbu nebo, a současně, a současně (právě” podle našeho požadavku.

Zvolíme-li a současně, budeme moci pracovat se všemi hodinami sudého týdne, tedy i s těmi, které se vedle sudého týdne učí i lichý.

Použijeme-li možnost a současně (právě), budou zobrazeny pouze ty hodiny, které mají být vyučovány jen v sudém týdnu a v žádném jiném.

Chceme-li pracovat se všemi hodinami sudého i lichého týdne, necháme zatrženy oba a nastavíme volbu nebo.

Název

Zadání nebo oprava názvu týdenního cyklu. (například lichý týden.)

Zkratka

Pouze jedno písmeno, lze použít ve výpisech rozvrhu.

Maximální počet cyklů je 7.

Viz také:

kopie úvazků z cyklu do cyklu

dotace hodin

konvence značení

parametry tvorby úvazků

práce v okně úvazků - třídy

práce v okně úvazků - učitelé

rozvrh hodin