Nový školní rok - sumarizace vyřazení do bývalých žáků - absolventů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Nový školní rok >

Nový školní rok - sumarizace vyřazení do bývalých žáků - absolventů

viz také

V první záložce jsou uvedeny třídy, z nichž bude vyřazen aspoň jeden žák do bývalých žáků - absolventů.

Ve druhé záložce jsou uvedeni žáci, kteří budou vyřazeni do bývalých žáků - absolventů.
Žáci s příznakem zrušení jsou označeni červeným pruhem ve sloupci zcela vlevo.

sloupec datum a kód ukončení. Mělo by být vyplněno u všech žáků, kteří budou vyřazeni do bývalých žáků - absolventů (editace doubleclick či pravé tlačítko myši).
U žáků, u nichž je třeba provést kontrolu (údaje byly automaticky generovány před vstupem do dialogu), je sloupec obarven světle červeně.
Jsou-li v tabulce obsaženy záznamy žáků, které byly zapsány "omylem”, doporučujeme proceduru přerušit a v modulu Evidence v nabídce Správce - Fyzické rušení tyto záznamy odstranit.

sloupec kopie-nové zařazení. Ve sloupci lze uvést třídu (zkratka platná v novém školním roce), kam bude žák po vyřazení do bývalých žáků -absolventů nově zařazen do aktuálního stavu (např. SOU>>nástavba, MŠ>>ZŠ apod.). Je-li sloupec vyplněn, bude žák vyřazen do bývalých žáků - absolventů a současně bude vložen nový záznam do aktuálního stavu pro nový rok.
Nezaměňovat význam se sloupcem nové zařazení v předchozích dialozích přechodu na nový rok !

Viz také:

nový školní rok

nový školní rok-značení tříd

nový školní rok-zařazení žáků třídy

nový školní rok-řešení problematických žáků