Nový školní rok - řešení "problematických" žáků

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Nový školní rok >

Nový školní rok - řešení "problematických" žáků

viz také

V dialogu lze definovat nové zařazení u žáků, kteří neprospěli, nebyli hodnoceni nebo splnili 9 let povinné školní docházky v nižším ročníku.

Navíc jsou zde uvedeni žáci, u nichž bylo definováno "nestandardní" nové zařazení (vzhledem ke třídě) v dialogu zařazení žáků třídy.

Žáci s příznakem zrušení jsou označeni červeným pruhem ve sloupci zcela vlevo.

sloupec záznam v historii pohybu žáka  - editace či vložení nového záznamu přes doubleclick či pravé tlačítko myši.  Záznam by měl být vložen u všech žáků, u nichž dochází k "nestandardnímu" postupu (přestup do jiné třídy, předčasné ukončení studia,..).

sloupec datum a kód ukončení - mělo by být vyplněno u všech žáků, kteří budou vyřazeni do absolventů (editace doubleclick či pravé tlačítko myši).

Viz také:

nový školní rok

nový školní rok-značení tříd

nový školní rok-zařazení žáků třídy

nový školní rok-sumarizace vyřazení do absolventů