Nový školní rok - značení tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Nový školní rok >

Nový školní rok - značení tříd

viz také

Před přechodem na nový školní rok můžeme v dialogu definovat značení tříd - zkratku a název platné pro následující školní rok.

Sloupec postup

Je prvotně vyhodnocen na základě postupného ročníku a studijní délky třídy. V přepínači lze nastavit možnosti:

pokračuje v roce  - typické nastavení pro třídy, které běžně postupují do vyššího ročníku

bude vyřazena do absolventů (všichni žáci) - typické nastavení pro třídy posledního ročníku

pokračuje - do absolventů budou vyřazeni vybraní žáci - vyjímečný případ, kdy část žáků třídy ukončí studium v nižším ročníku než ostatní žáci

pokračuje - žáci této a dalších tříd budou nově přerozděleni do tříd - nastavení pro případ, kdy se žáci z více tříd znovu rozdělí např. dle zvolené profilace

bude vyřazena - žáci budou rozpuštěni do jiných tříd - typické nastavení pro páté třídy ZŠ, kdy větší část žáků odejde na víceletá gymnázia a  některá ze tříd je zrušena.

Sloupec je nástupcem

Nástupce je chápán ve smyslu složení žáků (zda má např. smysl sledovat vývoj třídy z hlediska průměrného prospěchu ve třídě apod.). Zpravidla nebude zaškrtnuto, když je ve sloupci postup nastavena možnost pokračuje - žáci této a dalších tříd budou nově přerozděleni do tříd nebo bude vyřazena - žáci budou rozpuštěni do jiných tříd.
Každá třída může mít nejvýše jednoho předchůdce (jinými slovy dvě třídy nemohou mít shodného nástupce).

Sloupec upřesnění zařazení žáků

Editace - doubleclick či pravé tlačítko myši). Vyplňujeme zpravidla až v proceduře přechodu na nový školní rok. Na rozdíl od ostatních, pro jejichž vyplnění zřejmě máme podklady již v době přípravy úvazků na nový školní rok.
Není-li u žáka v této době jasné jeho nové zařazení, necháme jej standardně postoupit do vyššího ročníku, případně vyřadit do absolventů. Pak lze případně v režimu absolventů využít Nástroj, Nadstavbové programy, Přenos žáků - býv. žáci-absolventi x aktuální stav.

Sloupec poznámka v historii tříd

Pro každou třídu můžeme uvést text, který bude zapsán do tabulky historie tříd (může se týkat např. spojení či rozdělení tříd, změny třídního učitele atd.)

Sloupec povýšit ročník

U tříd, které mají přiřazenu jednotku "mateřská škola", "domov mládeže", "klub", "jiná škola", "základní škola praktická", "základní škola speciální", "praktická škola", lze v tomto sloupci stanovit, že u žáků nebude při přechodu na nový rok zvýšen ročník. Zpravidla to předpokládá využití tzv. fixace ročníku u žáků.

Příklady:

2.A+2.B>>3 - třídy 2.A a 2.B se slučují od nového školního roku v jednu třídu 3. Jsou možné dva postupy

a) U třídy 2.A uvedeme ve sloupci nová zkratka třídu 3., ve sloupci postup nastavíme pokračuje v roce.. .
U třídy 2.B ve sloupci postup nastavíme bude vyřazena - žáci budou rozpuštěni do jiných tříd. Ve sloupci poznámka v historii tříd zapíšeme u obou tříd např. "sloučení tříd 2.A, 2.B".

b) Ve sloupci nová zkratka uvedeme u tříd jako běžně 3.A, 3.B. Po přechodu na nový rok žáky z 3.B převedeme v kartě žáka do 3.A. Nakonec v dialogu tříd třídu 3.B zrušíme a třídu 3.A přejmenujeme na 3.A.

2.A+2.B+2.C>>3.A,3.B,3.C (žáci tříd 2.A, 2.B, 2.C budou od nového školního roku přerozděleni do tříd 3.A,3.B,3.C)

a) U všech tříd nastavíme ve sloupci postup  - pokračuje - žáci této a dalších tříd budou nově přerozděleni do tříd, ve sloupci poznámka v historii zapíšeme např. "přerozdělení tříd 2.A, 2.B,2.C".

b) Provedeme "ručně" podobně jako v prvním příkladu

Viz také:

nový školní rok

nový školní rok-zařazení žáků třídy

nový školní rok-řešení problematických žáků

nový školní rok-sumarizace vyřazení do absolventů