Třídy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Třídy

viz také

Záznam v číselníku tříd má atributy

Zkratka
Zkratka třídy je nejvýše čtyřznaková, formát zkratky lze nastavit pomocí tlačítka změna způsobu značení tříd. Zkratka třídy se používá ve většině tiskových sestav. U některých lze alternativně použít název třídy.

Přechod na nový rok se pro úvazky provádí zpravidla dříve než v Evidenci. V době tvorby úvazků může být proto zkratka třídy pro budoucí rozvrh “o rok vyšší”, než je doposud v Evidenci.

Název třídy
Využívá se pro bližší popis třídy, pakliže nepostačuje zkratka - např. II. (2., 3.) nebo sekunda B.

Jednotka

Slouží pro rozlišení, k jakému druhu školy třída náleží (základní škola, VOŠ, učiliště), musí být přidělena vždy, i když škola není složena z více druhů. Dle přidělené jednotky se pak program Evidence k žákům třídy "chová":

vzhled karty žáka

zpřístupnění zameškaných hodin v odborném výcviku pro učiliště

termín, druh zkoušky (zápočet, zkouška), zkoušející při klasifikaci VOŠ

obsah číselníků pro elektronický sběr dat

....

IZO

IZO součásti, nikoli IZO ředitelství. Tiskne se na vysvědčení, vystupuje jako položka v elektronickém sběru dat.

Nástup do 1.ročníku

Rok, kdy byla třída založena, zpravidla začátek školního roku, kdy žáci třídy nastoupili do 1. ročníku.Pokud by byl zadán chybně, lze jej změnit pouze v nabídce Nástroj - Editace DBF souboru - soubor TRIDY.DBF.

Délka studia

Počet let, po které bude třída evidována (délka vzdělávacího programu). Při přechodu na nový školní rok se třídy a žáci posledních ročníků předvyberou pro vyřazení do bývalých žáků - absolventů.

Kód studijní délky

Upřesnění délky vzdělávacího programu, u VOŠ může být odlišné od údaje délka studia (kód=3 a půl roku x délka=4 roky).

Počet žáků

Zobrazen počet žáků třídy, generuje se v části Doplnění disjunktnosti a počtů v nabídce Datové soubory.

Třídní učitel (a jeho zástupce)

Třídě je možno z nabídky učitelů přidělit třídního učitele a jeho zástupce. Ten má potom v modulu Evidence ke třídě vyšší pravomoci. Třídnictví může být dále zohledněno např. při suplování.

Kmenová učebna

Třídě lze z nabídky přidělit jednu místnost jako kmenovou, při umisťování hodiny do rozvrhu se nabízí přednostně.

Zařazení do množin

V okénku jsou zobrazeny množiny, do kterých třída patří. Pravým tlačítkem můžeme provést změnu zařazení.

Popis dalších ovládacích prvků dialogu

Skupiny žáků
Vstup do režimu definování skupin v rámci třídy.

Hromadný zápis nových skupin
Rychlý zápis standardních skupin, současně definujeme disjunktnost. Automaticky jsou nabídnuty skupiny pro anglický a německý jazyk a dále dvě obecné skupiny S1 a S2. Lze je přejmenovat nebo zrušit a doplnit další. Rychlý zápis skupin využíváme hlavně tehdy, když nehodláme skupiny definovat výčtem žáků.

Přidělení kmen. uč. dle zkratky

Přidělí všem třídám kmenovou učebnu podle shody se zkratkou místnosti.

Vyplnit název pro víceleté gymnázium

Přidělí vybraným třídám název podle ročníku.

Definice množin

Vytváříme množiny, které slouží pro použití v dalších modulech. Zadáváme zkratku, název, které třídy množinu tvoří a pro které moduly je určena. Lze např. vytvořit množinu čtyřleté gymnázium, víceleté gymnázium, maturitní třídy, pro další použití v Grafickém zpracování klasifikace, Plánu akcí školy apod.

Změna způsobu značení tříd

Definice formátu pro zkratky všech tříd.

Chceme-li pouze nějakou třídu přejmenovat, změníme zkratku třídy. Nová zkratka bude automaticky přiřazena všem žákům třídy.

Viz také:

historie tříd

učební plány tříd

místnosti

nový školní rok

skupiny