Převedení úvazků učitele

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Převedení úvazků učitele

Odejde-li učitel ze školy, lze úvazky či jejich část převést na jiného učitele. Alternativně lze u těchto úvazků vymazat učitele.