Ukončení programu Společné prostředí

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Ukončení programu Společné prostředí

viz také

Doplnit automaticky disjunktnost skupin a počty z tabulky žáků a

Generovat doplňky skupin (tvořící celou třídu) zaškrtneme v případě že jsme:

provedli změny v obsazení skupin, definovali nové či zrušili existující skupiny

provedli změny v modulu Evidence, které mohou disjunktnost změnit (přesuny žáků ze třídy do třídy, zápis nových žáků apod. a nespustili jsme doplnění počtů, disjunktnosti a doplňků skupin v nabídce Datové soubory

Kopírovat soubory pro modul ROZVRH - Pro potřeby modulu Rozvrh budou vytvořeny kopie některých souborů. Zaškrtneme, jestliže jsme v úvazcích, skupinách atd. provedli změny, které mají být  akceptovány modulem Rozvrh. Zřejmě provedeme též po dearchivaci úvazků.

Viz také:

doplnění disj.skupin a počtů