Popis programu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Popis programu

Datové soubory

Sestavy

Správce

 

V nabídce = nalezneme vedle Ukončení programu základní informace o aplikaci a kontakt na autory.

Většinu činností ve Společném prostředí provádíme prostřednictvím nabídky Datové soubory. Zadávají se zde údaje společné pro všechny moduly (vyučovací předměty, třídy, vyučující) a dále podklady pro rozvrh (dělení na skupiny, místnosti, učební plány studijních oborů - zaměření a úvazky).

Tiskové výstupy nalezneme v nabídce Sestavy.

Nabídka Správce obsahuje procedury globálního charakteru (např. kontrolní utility, přechod na nový školní rok, zápis předmětů studentům, změny týdenních cyklů, mazání obsahu souborů apod.).