Datové soubory

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Datové soubory

V kapitole Jak naplnit úvazky nalezneme úvodní informaci o zadávání údajů.

Prostřednictvím nabídky Datové soubory zadáváme základní údaje, společné pro převážnou většinu modulů systému Bakaláři (vyučovací předměty, třídy, vyučující) a pro rozvrh (dělení na skupiny, místnosti, jejich množiny apod.).

Další podklady pro rozvrh zadáváme v modulu Příprava učebních plánů. Zadávají se zde učební plány studijních oborů - zaměření, jejich vazba na konkrétní třídy i úvazky (z pohledu třídy, učitele, předmětu, případně množin učitelů, množin nebo typů předmětů).

Také Práce v okně úvazků umožňuje přehledné prohlížení, zadávání a editaci úvazků (vzhled a chování okna úvazků ovlivňují Parametry tvorby úvazků).

Doplnění počtů, disjunktnosti a doplňků skupin umožňuje korektní nastavení údajů o vzájemných vztazích mezi vyučovacími skupinami.