Příprava učebních plánů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Příprava učebních plánů

Učební plány tříd a úvazky se mohou zadávat ve zvláštním režimu, ve formě lístečků. Učební plány se připravují pro celé studijní obory, úvazky lze zobrazovat a editovat po třídách, předmětech i vyučujících.

Učební plán studijního oboru – zaměření

Založení nového učebního plánu

Změny v učebním plánu

Přiřazení tříd k učebním plánům

Databáze úvazků

Úvazky ve třídách

Změny úvazků ve třídě

Úvazky učitelů

Úvazky v předmětech

Přehled přidělení úvazků