Založení nového učebního plánu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Založení nového učebního plánu

Nejprve otevřeme dialogové okno Učební plán studijního oboru – zaměření. Učiníme tak tlačítkem Učební plány studijních oborů – zaměření v panelu nástrojů nebo volbou v nabídce Učební plány, Učební plány studijních oborů – zaměření.

Stiskem tlačítka Studijní obor – zaměření (těž v nabídce Úpravy, Studijní obor – zaměření) rozvineme podnabídku, v níž zvolíme Přidat studijní obor. Zadáme název a případně počet studijních oborů - zaměření, z nichž se bude vytvářený plán skládat, a potvrdíme.

Jsou-li definovány úvazky, můžeme jednotlivé ročníky učebního plánu vytvořit přenesením dotace vyučovacích hodin z existující databáze úvazků třídy.

Po stisku tlačítka Přidat ročníky rozšíříme tabulku o požadované ročníky, případně s možností rozlišení 1. a 2. pololetí.

Dále stiskneme prvé tlačítko myši na x.ročník (nebo v nabídce Úpravy, Ročník) a zvolíme Vytvořit ročník učebního plánu podle úvazků třídy. Pak vybereme třídu s dotací hodin, která odpovídá vytvářenému plánu.

Analogicky postupujeme pro všechny ročníky. Načteme tak převážnou většinu předmětů se správnou hodinovou dotací a bude už jen třeba provést pár úprav. Například doplnit skupinu předmětů cizí jazyk místo konkrétních jazyků (anglický, německý atd.), které mohou být ve třídách (dle téhož učebního plánu) různé.

U víceoborového učebního plánu se všechny údaje  přenesou do společného základu.

Vytváříme-li učební plán v případě, kdy úvazky nejsou definovány, vybereme předměty do záhlaví řádků ručně. Požadované vyučovací předměty označíme po stisku tlačítka Přidat předměty (též v nabídce Úpravy).

U víceoborového učebního plánu je třeba vybrat zvlášť předměty pro společný základ a jednotlivé obory.

Do jednotlivých polí tabulky pak (po kliknutí myši či stisku ) zapíšeme hodinovou dotaci předmětu v ročníku (resp. pololetí).

Podrobněji viz změny v učebním plánu.

Pro rychlý zápis do tabulky doporučujeme použití klávesnice při vhodném nastavení parametrů (například nastavení na další pole po ukončení editace předchozího atd.).

Další možností vytvoření nového učebního plánu je vložení kopie existujícího plánu do prázdného, vkládat lze též kopie ročníků.