Přidat předměty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Přidat předměty

Po stisku tlačítka Přidat předměty vstoupíme do dialogového okna Předměty ve studijním oboru – zaměření. Modrou barvou jsou vyznačeny předměty, které jsou již do plánu začleněny, tmavější modrou označujeme (kliknutím myši nebo klávesou Enter) předměty, o které chceme tabulku rozšířit.

U víceoborového učebního plánu je třeba vybrat zvlášť předměty pro společný základ a jednotlivé obory.

Vedle jednotlivých předmětů lze do plánu zařadit obecně předmět určitého typu (např. cizí jazyk, volitelný) nebo z určité (předem definované) množiny (např. mn. estet. vých.= {Hv,Vv}). Skupiny předmětů určitého typu mohou být v plánu opakovaně (např. 1. a 2. cizí jazyk, či 1.,2. a 3. volitelný předmět).

Při úpravě úvazků konkrétní třídy podle učebního plánu studijního oboru – zaměření, lze konkrétní předměty zařadit do skupiny předmětů daného typu.

Bude-li například v učebním plánu studijního oboru – zaměření cizí jazyk 1 s dotací 0+4, cizí jazyk 2 s dotací 0+3 a v úvazcích třídy 4 hodiny anglického jazyka ve skupině A1, 3 hodiny anglického jazyka ve skupině A2, 4 hodiny německého jazyka ve skupině Nj a 3 hodiny francouzského jazyka ve skupině Fj, půjde při úpravě úvazků třídy podle učebního plánu přiřadit angličtině ve skupině A1 a němčině cizí jazyk 1 a angličtině ve skupině A2 a francouzštině cizí jazyk 2.

Následné kontroly pak nebudou v tomto ohledu vykazovat žádné nesrovnalosti.