Dotace hodin - editace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Dotace hodin - editace

Do polí tabulky předmětů a ročníků zapisujeme údaje o hodinové dotaci. Po dvojím kliknutí myši nebo po výběru pole tabelátorem, kurzorovými šipkami a stisku Enter zadáváme počet hodin předmětu, které budou vyučovány v celé třídě, a počet hodin, pro jejichž výuku lze třídu dělit na skupiny. Počty hodin uvádíme z pohledu jednoho žáka za týden či periodu (např. 14 dní), podle nastavení Parametrů.

Ke každému poli tabulky můžeme připojit poznámku (například o podmínkách dělení výuky apod.).

Pro rychlý zápis do tabulky doporučujeme použití klávesnice při vhodném nastavení parametrů (například nastavení na další pole po ukončení editace předchozího atd.).

Pravým tlačítkem myši vyvoláme lokální nabídku.