Parametry pro učební plán studijního oboru - zaměření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Parametry pro učební plán studijního oboru - zaměření

Pro okno učebního plánu lze nastavit několik parametrů, které přizpůsobí chování programu požadavkům obsluhy.

Zobrazení dotace

Popis a editace

Filtr zobrazení

 

Zobrazení dotace

Dotaci hodin lze zadávat a zobrazovat buď ve tvaru celkový počet hodin a z toho ve skupinách, nebo počet hodin v celé třídě plus počet hodin ve skupinách.

Při více týdenních cyklech lze navíc nastavit, zda má být uveden počet hodin za celou periodu (například 14 dní), nebo přepočtený na týdenní hodinovou dotaci. Zvolený režim zobrazení dotace indikují (a umožňují přepínat) žlutá tlačítka v levém dolním rohu.

Popis a editace

Na této záložce můžeme nastavit, zda uvádět celý název předmětu nebo zkratku, zda zobrazovat součty hodin v předmětech a v ročnících a konečně, kterým směrem postupovat při editaci polí tabulky. Zadáváme-li například údaje do tabulky po předmětech (postupně pro jednotlivé ročníky), nastavíme parametr tak, aby po opuštění editace pole kurzor automaticky postoupil na další pole vpravo.

Filtr zobrazení

Pro přehlednější editaci lze dočasně vybrat podmnožinu údajů, například jen předměty některého typu, nebo jen vybrané ročníky, případně pololetí. Součty hodin můžeme nechat uvádět buď pro všechny předměty a ročníky učebního plánu, nebo jen pro dočasně zobrazené (při zatržení aplikovat filtr i na součty).

Nejsou-li v tabulce zobrazeny všechny údaje, objeví se v levém dolním rohu tlačítko pro zrušení filtru.