Přidat ročníky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Přidat ročníky

Po stisku tlačítka Přidat ročníky vstoupíme do dialogového okna Ročníky ve studijním oboru – zaměření. Modrou barvou jsou vyznačeny ročníky, které jsou v plánu již začleněny, tmavější modrou označujeme (kliknutím myši nebo klávesou Enter) ročníky, o které chceme tabulku rozšířit.

U každého vybraného ročníku lze nastavit, zda bude v plánu rozdílná dotace hodin v 1. a 2. pololetí, či nikoliv.