Změny v učebním plánu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Změny v učebním plánu

Parametry pro učební plán studijního oboru – zaměření

Přidat ročníky

Přidat předměty

Dotace hodin

Vypustit předmět

Vypustit ročník

Vložit kopii ročníku

Vytvořit ročník učebního plánu podle úvazků třídy

Přiřazení tříd k učebnímu plánu