Vytvořit ročník učebního plánu podle úvazků třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Vytvořit ročník učebního plánu podle úvazků třídy

Tato funkce umožňuje vytváření učebních plánů z databáze úvazků, které už byly dříve zadány.

Stačí se nastavit na prázdný sloupec, pravým tlačítkem myši (nebo v nabídce Úpravy, Ročník) vyvolat lokální nabídku, v ní zvolit Vytvořit ročník učebního plánu podle úvazků třídy a vybrat třídu s odpovídající dotací hodin.

Analogicky postupujeme pro všechny ročníky. Načteme tak převážnou většinu předmětů se správnou hodinovou dotací a bude už jen třeba provést pár úprav (viz změny v učebním plánu). Například doplnit skupinu předmětů cizí jazyk místo konkrétních jazyků (anglický, německý atd.), které mohou být ve třídách (dle téhož učebního plánu) různé.

U víceoborového učebního plánu se všechny údaje  přenesou do společného základu.