Vložit kopii ročníku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Vložit kopii ročníku

Do nově založeného ročníku, který neobsahuje vyučovací hodiny v žádném předmětu lze přenést údaje z jiného sloupce tabulky (ročníku či pololetí).

Kurzor nastavíme na prázdný sloupec a pravým tlačítkem myši vyvoláme lokální nabídku, ve které zvolíme Vložit kopii ročníku (též v nabídce Úpravy, Ročník). Zvolíme ročník, který chceme kopírovat do prázdného sloupce, a stiskneme tlačítko Všechny předměty nebo Vybrané předměty (v tom případě budeme moci výběr kopírovaných předmětů zúžit).

Popsaný způsob můžeme například využít při zadání učebního plánu pro druhý stupeň ZŠ. Nejprve vytvoříme učební plán pro 9.ročník, ostatní ročníky pak budeme kopírovat a upravovat (vypuštěním předmětů, které v nižších ročnících nejsou, editací počtu hodin, doplněním předmětů atd.).