Vypustit ročník

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Vypustit ročník

Po nastavení kurzoru na odpovídající sloupec můžeme ročník nebo pololetí vyřadit stiskem tlačítka Vypustit ročník (též v nabídce Úpravy, Ročník).

Vypustíme-li sloupec s jedním pololetím, zbývajícím pololetím se nahradí celý ročník.