Přiřazení tříd k učebnímu plánu studijního oboru - zaměření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Přiřazení tříd k učebnímu plánu studijního oboru - zaměření

Třídy lze k učebnímu plánu přiřadit přímo v okně Učební plán studijního oboru - zaměření pomocí tlačítka Třídy.V dialogovém okně pak vyznačíme třídy, které se podle daného učebního plánu vyučují.

Další možností je vytvoření vazby mezi třídami a učebními plány studijních oborů - změření pomocí nabídky Učební plány , Třída -> učební plán studijního oboru - změření.

V dialogovém okně Přiřazení učebních plánů studijních oborů - zaměření můžeme každé třídě přiřadit libovolný učební plán. Třídu vybereme pomocí kurzoru a změnu provedeme pomocí dvojího kliknutí myši nebo tlačítkem Přiřadit studijní obor.