Databáze úvazků

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Databáze úvazků

viz také

Databázi úvazků bychom mohli přirovnat k obálce s lístečky, připravenými pro ruční sestavování rozvrhu. Každý záznam databáze obsahuje údaje o třídě (resp. skupině třídy), předmětu, vyučujícím, týdenních cyklech, případně o spojení skupin z více tříd jedním učitelem a o vhodných či nepřípustných učebnách. Záznam navíc obsahuje údaj o počtu hodin, což odpovídá fyzické existenci více stejných lístků. Modul Rozvrh si z této databáze vytvoří lístky (v grafické podobě).

Práce v okně úvazků v základní nabídce Společného prostředí vstupuje do této databáze, jednou prostřednictvím tabulky tříd a předmětů, jindy z pohledu úvazků učitelů, případně úvazků seřazených po předmětech či třídách.

Do téže databáze vstupujeme v části Příprava učebních plánů pomocí nabídky Úvazky. Jedná se o alternativní způsob zadávání úvazků, v graficky bližší “lístečkové podobě”. Lze pracovat s úvazky ve třídách, v předmětech a s úvazky učitelů.

Viz také:

Úvazky ve třídách

Úvazky učitelů

Úvazky v předmětech