Úvazky učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Úvazky učitelů

Dialog Úvazek učitele (resp. Úvazky skupiny učitelů) zobrazuje hodiny přidělené učiteli (resp. přidělené učitelům vybrané podmnožiny např. dle předmětové komise). Narozdíl od dialogu úvazků ve třídě či v předmětech zde nelze provádět změny pomocí přidávání, rušení a editace lístků.

Dialog slouží pro kontrolu přidělených úvazků a pro změnu přidělení

Údaje, které chceme nechat na lístky zobrazit, definujeme pomocí parametrů. Lístky jsou řazeny po předmětech a třídách, zleva vyučovací hodiny v celé třídě, dále na užších lístečcích výuka ve skupinách (disjunktní skupiny jsou pod sebou).

Pokud je zobrazen úvazek jednoho učitele, můžeme tlačítkem Změna úvazku vyvolat dialog pro změnu přidělení úvazků. V seznamu pak lze kliknutím myši označit hodiny (modře), které učiteli chceme přidělit.

Seznam může obsahovat hodiny všech předmětů nebo jen předměty aprobace. Výběr aprobačních předmětů učitele (přidělených v kartě učitele na záložce školní údaje) seznam velmi zpřehlední.

Zobrazit lze všechny úvazky nebo jen dosud nepřidělené. Pokud jsou zobrazeny i úvazky přidělené vyučujícím, můžeme udělat libovolnou změnu v jejich přidělení. Označíme-li nyní úvazek jiného vyučujícího, bude mu odebrán a převeden na aktuálního učitele. Odebereme-li některé hodiny aktuálního učitele, můžeme je okamžitě (při potvrzení změn) přidělit jiným vyučujícím.