Úprava databáze úvazků podle učebního plánu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Úprava databáze úvazků podle učebního plánu

Stiskem tlačítka Úprava dat otevřeme dialogové okno, ve kterém zadáme požadavky na  prováděnou úpravu dat úvazků podle učebního plánu studijního oboru – zaměření (k němuž je třída přiřazena).

Úprava se může vztahovat na celé hodiny nebo hodiny ve skupinách, na všechny nebo jen vybrané předměty.

Nové předměty (podle plánu) se zapíší bez specifikace týdenních cyklů a dělení na skupiny (to je třeba zadat až po provedené úpravě). Nové úvazky se rovněž zapíší bez učitele, pokud nezvolíme přidělení třídnímu učiteli (např. na 1.st. ZŠ).

U zapsaných úvazků lze nechat upravit dotaci vyučovacích hodin, zařadit předměty do skupin, případně nechat smazat hodiny předmětů určitého typu, které jsou zapsány v úvazcích, podle učebního plánu tam však být nemají. Rušení se bude většinou týkat předmětů povinných, typu cizí jazyk, případně některých volitelných, nepovinné naopak rušit zpravidla nenecháme.

Úpravu spustíme tlačítkem Úprava dat.

Součástí úpravy je zařazení úvazků v konkrétních předmětech do množin či typů předmětů (např. Aj, Nj ve třídě do typu cizí jazyk v učebním plánu). Program nabídne zařazení podle příslušnosti předmětu k typu nebo množině, po kliknutí na okno lze rozvinout nabídku a upřesnit, v plánu může být totiž určitý typ několikrát, např. cizí jazyk 1, 2, volitelný předmět 1, 2, 3 apod. Zařazení předmětu do skupiny program respektuje, dokud vazbu nezrušíme (v nabídce Úpravy, Předmět, zařadit do skupiny předmětů).