Předmět zařadit do skupiny předmětů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Předmět zařadit do skupiny předmětů

V nabídce Úpravy, Předmět (též pravým tlačítkem myši na záhlaví předmětů) zvolíme zařadit do skupiny předmětů. Pokud je v předmětu několik různých skupin, upřesníme, kterou máme na mysli. Pak vybereme typ nebo množinu předmětů, případně necháme předmět jako samostatný, nezařazený do žádné z uvedených skupin předmětů.