Přidat předmět třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Přidat předmět třídě

V nabídce Úpravy, Předmět (též pravým tlačítkem myši na záhlaví předmětů) zvolíme Přidat předmět.

V nabídce jsou modře vyznačeny už vybrané předměty, tmavějším odstínem označíme přidávaný předmět (lze přidat vždy pouze jeden).

Stiskem tlačítka Přidat jej zařadíme do plánu a současně můžeme editovat první vytvořený lístek úvazku v tomto předmětu.

Přidávaný předmět můžeme hned zařadit mezi předměty daného typu (např cizí jazyk, volitelný 1 apod.) nebo do množiny předmětů (např estet. vých.).