Parametry pro úvazky ve třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Parametry pro úvazky ve třídě

Pro okno úvazků ve třídě lze nastavit několik parametrů,.

Zobrazit

Zadávat

Výběr učitele

Spojení hodin

Kontrola

Zobrazit

Výběrem zobrazovaných údajů ovlivníme výšku lístku, a tím také počet současně zobrazených předmětů (zobrazení položek lze volit také v záhlaví dialogového okna).

Na prvním řádku mohou být zobrazeny týdenní cykly a skupina (pro přehlednost se nevypisuje cyklus každý týden a skupina, jde-li o výuku v celé třídě).

Na druhém řádku se zobrazuje zkratka učitele (nejvýraznější údaj).

Na třetím řádku mohou být údaje o vhodných a nepřípustných místnostech (hvězdička před zkratkou znamená, že množina místností byla přidělena předmětu).

Na posledním řádku je umístěna informace o spojení výuky žáků z více tříd.

Úplnou informaci o aktuálním lístku získáme v popisu (při zastavení kurzoru myši). Obsahuje název předmětu, týdenní cyklus (např. každý týden, sudý týden...), skupinu (např. v celé třídě, ve skupině: němčináři...), příjmení a jméno vyučujícího, název uspořádané množiny vhodných místností a množiny nepřípustných místností a seznam tříd, figurujících ve spojené skupině.

Zvýraznění neúplně zadaných lístků pomáhá rychleji nalézt lístky, na kterých je třeba údaje doplnit.

Zadávat

Při editaci lístků postupně zadáváme skupinu, týdenní cyklus, vyučujícího, množiny vhodných a nepřípustných místností. Údaje se zadávají výběrem z nabídek (není-li údaj k dispozici, doplníme jej v základní nabídce modulu Společné prostředí. Nabídky otvíráme kliknutím myši nebo pomocí klávesnice standardním způsobem (Tab, šipka dolů, Enter...).

Pro rychlejší zadávání vybraných údajů můžeme editaci ostatních dočasně potlačit.

Vybereme-li pro zadávání jedinou položku, můžeme nastavit přímý vstup do nabídky této položky (ušetříme tím pár kliknutí myši).

Předvýběr naposledy přidělené hodnoty je vhodný při opakovaném zadávání stejného údaje (např. při definování skupin ve více předmětech).

Nastavení lze kdykoliv změnit. Tlačítko Parametry je přístupné i v okamžiku editace.

Výběr učitele

Nabídka vyučujících může být zúžena pouze na učitele s požadovanou aprobací. Nabídka se tím zpřehlední, podmínkou jsou ovšem správně definované aprobační předměty (v kartě učitele).

V okamžiku přidělování úvazků vyučujícímu oceníme informaci o počtu dosud přidělených hodin v porovnání s požadovaným úvazkem (zadaným v kartě učitele). Lze zobrazit buď obě hodnoty nebo jejich rozdíl, tedy počet hodin, které bychom měli vyučujícímu ještě přidělit.

Navíc můžeme nechat vypsat stručný seznam úvazků učitele.

Vedle toho můžeme po zastavení kurzoru myši na řádku získat další informace v popisu.

Spojení hodin

Standardně lze spojovat skupiny pro stejný předmět přidělené témuž učiteli.

Někdy potřebujeme spojit výuku různých předmětů. Může jít například o předmět, který je pro některé žáky volitelný a pro jiné nepovinný. Jiným příkladem může být malotřídka, kde se často učí v jedné hodině každý ročník jiný předmět.

Musí jít také spojit celé třídy (např. studijní skupiny VŠ pro přednášky).

A konečně existuje i možnost spojit hodiny, které zatím nejsou přiděleny učiteli.

Kontrola

Na této záložce lze nastavit, zda se při kontrole budou počty hodin uvádět za týden či za celou periodu.

Při kontrole se mezi nesrovnalosti standardně vypisují i hodiny předmětu ve skupinách, které netvoří celou třídu. Tuto kontrolu doporučujeme vypnout, není-li správně definována vzájemná disjunktnost a doplňky skupin.