Editace úvazků ve třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Editace úvazků ve třídě

Editovat můžeme buď jeden lístek nebo celou skupinu lístků najednou.

Jeden lístek vybereme k editaci nejsnáze dvojím kliknutím myši. Další možností je výběr lístku pomocí Tab, kurzorových šipek a Enter. Použít lze také lokální nabídku vyvolanou pravým tlačítkem myši a volbu editovat.

Kliknutím vlevo na záhlaví řádku vybereme k editaci všechny lístky předmětu.

Skupinu lístků lze označit tažením myši (například cizí jazyk v téže skupině) nebo i kliknutím v pravé části záhlaví předmětu.

Vybereme-li k editaci skupinu lístků, v dialogovém okně budou vyplněny pouze položky s týmž údajem na všech vybraných lístcích. Editujeme pouze údaje, které chceme změnit na všech lístcích.

Je-li některá položka prázdná, znamená to, že se v této položce údaje na jednotlivých lístcích liší. Pokud v této položce nezadáme nový údaj, vyplněné hodnoty zůstanou zachovány.

Pokud je část lístků přidělena jednomu učiteli a ostatní nepřiděleny, předvolí se tento učitel. Pokud mu nechceme všechny vybrané lístky přidělit, použijeme Storno.

Při editaci zadáváme skupinu, týdenní cyklus, vyučujícího, množiny vhodných a nepřípustných místností. Údaje zadáváme výběrem z nabídek (pokud některý údaj není k dispozici, musíme ho dodefinovat v základní nabídce modulu Společné prostředí). Nabídky otvíráme kliknutím myši nebo pomocí klávesnice standardním způsobem (Tab, šipka dolů, Enter...).

Zadávání vybraných údajů můžeme urychlit potlačením ostatních (nastavením parametrů).

Zadané údaje potvrdíme tlačítkem OK, Storno všechny zadané změny ignoruje.

Součástí editačního dialogu je i možnost Zrušit hodinu (resp. všechny vybrané lístky).

Přímo v editačním okně lze také nastavit parametry.