Úvazky ve třídách

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Úvazky ve třídách

Učební plány studijních oborů - zaměření obsahují jen rámcové údaje (dotace hodin v předmětech), sloužící pro kontrolu a úpravu zadaných úvazků. Naproti tomu dialog Úvazky ve třídě vstupuje do databáze úvazků (vztahujících se k dané třídě), umožňuje zobrazení a změny “učebního plánu třídy” již včetně způsobu dělení na skupiny a přidělení úvazků vyučujícím (viz Změny úvazků ve třídě).

Údaje, které chceme na lístečcích zobrazit, a způsob editace definujeme pomocí parametrů. Lístky jsou řazeny po předmětech, zleva nejprve vyučovací hodiny v celé třídě, na užších lístečcích pak výuka ve skupinách (disjunktní skupiny jsou pod sebou).