Přehled přidělení úvazků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Přehled přidělení úvazků

Přehled poskytuje informace pro optimální přidělení úvazků s ohledem na aprobační předměty učitelů. Využijeme jej např. po přechodu na nový školní rok a po úpravě dotace hodin ve třídách.

V tabulce je uveden celkový počet hodin předmětu na škole, počet přidělených hodin a počet hodin, které je třeba přidělit (v uvedených třídách). Zobrazit lze počet hodin týdně nebo za celou periodu (např. sudý a lichý týden), případně rozepsaný na hodiny v celé třídě a ve skupinách.

Dvojím kliknutím na řádek předmětu získáme další informace o učitelích s potřebnou aprobací, kolik mají hodin daného předmětu, kolik hodin jim chybí do úvazku a jak jsou pokryty ostatní předměty, pro které mají aprobaci.