Budovy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Budovy

viz také

Budovy zadáváme pro potřeby modulu Rozvrh.

Název
Zadání nebo oprava názvu budovy.

Zkratka

Pouze jeden znak, lze použít ve výpisech rozvrhu.

Stiskem tlačítka Vložit či Ctrl+N vložíme novou budovu, maximální počet je 15.

Stiskem tlačítka Zrušit či Ctrl+T zrušíme existující budovu, současně budou zrušeny všechny místnosti, které jsou v této budově.

Časovou vzdáleností rozumíme:

0 - lze-li přesun z budovy A do budovy B stihnout za přestávku

1 - nelze-li přesun z budovy A do budovy B stihnout za přestávku.

Jsou-li začátky hodin v různých budovách posunuty, nemusí být zadané časové vzdálenosti budov symetrické. Zadáváme po stisku pravého tlačítka myši.

Viz také:

místnosti

rozvrh hodin