Soulad obsazení skupin v modulu Třídní kniha a Společné prostředí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Skupiny >

Soulad obsazení skupin v modulu Třídní kniha a Společné prostředí

Pro modul Třídní kniha je důležitá příslušnost žáka ke skupině v každém dni školního roku. Změna obsazení musí být zaevidována.

Na začátku školního roku po definici skupin v modulu Společné prostředí použijeme nabídku Uložit obsazení skupin pro modul Třídní kniha - všechny skupiny od 1. září.  Do modulu Třídní kniha se pro každou skupinu vloží záznam s platností obsazení od 1. září. Tato volba v nabídce je přístupná do 30. září a jenom tehdy, dokud nebylo uloženo žádné obsazení s platností pozdější (od 2. září a později).

Následně se pak udržuje soulad skupin takto:

1. Využití tlačítka pro změnu obsazení v dialogu skupin či definice historie obsazení přímo v modulu Třídní kniha.

2. V některých případech se zápis do historie obsazení provádí automaticky na pozadí. Je to: zápis nového žáka, přeřazení žáka do zrušených záznamů, přeřazení žáka do jiné třídy.

3. V nabídce Datové soubory, Uložit obsazení skupin pro modul Třídní kniha, skupin definovaných filtrem a skupin definovaných výčtem. V dialogu jsou zobrazeny skupiny, u nichž se obsazení liší (sloupce obsazení žáků - Spol. prostředí a obsazení žáků Třídní kniha). Ve sloupci platné od je datum, od kdy obsazení v modulu Třídní kniha platí. Ve sloupci uložit a od data specifikujeme, zda obsazení má být změněno. Při uložení obsazení do Třídní knihy jsou současně zrušeny všechny záznamy s obsazením skupiny a datem větším než je uvedeno ve sloupci od data. Kliknutím pravým tlačítkem myši ve sloupci obsazení žáků lze zobrazit rozdíly v obsazení.